Στόχος Συνεδρίου
  Τόπος Συνεδρίου
  Δελτίο Συμμετοχής
  Οργάνωση
  Χορηγοί
  Θέματα Συνεδρίου
  Υποβολή Εργασιών
  Εγγραφή
  Γενικές Πληροφορίες
  Διαμονή
  Πρόγραμμα
  Ανακοινώσεις
 
 
 
 
 
   

 

                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΕΔΥΠ)

 

 

 

ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

11ο της Ελληνικής Υδροτεχνικής ΄Ενωσης (ΕΥΕ)
7ο της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ)

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

 

 

ΒΟΛΟΣ

27 - 30 Μαΐου 2009